Naturo is een multidisciplinaire beroepsvereniging


Elke begeleidings- of hulpverleningsvorm is een stuk fruit en elke cliënt heeft nood aan een gepersonaliseerde fruitsla. 
Wij beschouwen dus elke begeleiding als complementair aan elkaar en niet als een alternatief voor elkaar.


Naturo is de enige beroepsvereniging die zich vanaf het begin heeft opengesteld voor een heel breed gamma aan technieken en begeleidingsvormen waarmee positieve resultaten worden behaald. 

We laten dus kandidaten toe met een heel uiteenlopende achtergrond zodat ze de techniek bij de klant kunnen gebruiken die zich op dat moment aandient. In plaats van alles met één techniek (bvb. 'voetreflex') te willen ondersteunen stimuleren we onze leden om vanuit het contact met de klant de techniek te laten opkomen: 'Wat is er NU op dit moment nodig om bij de klant een verandering teweeg te brengen ?' In die zin zijn we pluralistisch en inclusief. Alles heeft immers een zekere waarde. 

Daarom willen we studenten stimuleren om met zoveel mogelijk verschillende technieken in aanraking te komen, net om die waarde te leren kennen en appreciëren, en pas later te specialiseren in enkele technieken waarin men zich het best kan verbinden. Kandidaat leden mogen zelf hun opleidingspakket samenstellen, voor zover dit voldoet aan bepaalde normen, zie ook https://www.naturopathica.be/nl/content/lid-worden

Dit is belangrijk om zelfverantwoordelijkheid te leren opnemen, om kennis te kunnen maken met out-of-the-box technieken, en om nadien multidisciplinair samen te kunnen werken met collega's, en om gericht door te kunnen verwijzen, om op die manier de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. Naturo is neutraal

Wij aanvaarden geen inmenging,  hetzij professioneel hetzij economisch,   die onze keuzes en uiteindelijk de vrije keuzes van onze leden en hun cliënten, op korte of op lange termijn, kunnen beknotten tot zelfs verhinderen. Naturo is neutraal naar


- Begeleidingsvormen
Alle technieken en vormen worden als even waardevol beschouwd binnen onze therapiematrix. Ze worden op een gelijkaardige manier beschreven en aan het publiek voorgedragen.


- Leden
We halen leden niet uit 'onze eigen school'. Iedereen die degelijke opleidingen heeft genoten (in scholen die niets met Naturo te maken hebben), die meent kwaliteitsvol werk te kunnen afleveren en klaar meent te zijn om een praktijk op te starten krijgt een kans voor onze toetredingscommissie. Deze toetredingscommissie oordeelt onafhankelijk. Niemand van de raad van bestuur heeft beslissingsbevoegdheid binnen de toetredingscommissie.


- Overheid en andere verenigingen
We worden niet gesteund door de overheid of andere verenigingen. We treden wel in overleg met de overheid via ons lidmaatschap binnen de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de KMO.
Alle vormen en alle leden worden als gelijkwaardig behandeld. We stimuleren het beroep van naturopaat als een professional die meerdere van de technieken uit onze matrix beheerst, en stimuleren dus eerder de mens die de vorm beoefent dan de gebruikte vorm. We zijn niet afhankelijk van andere verenigingen, maar gaan wel in overleg om samen te werken met andere beroepsverenigingen.


- Sponsoring

We aanvaarden geen giften van bedrijven en lenen ons niet voor promotiecampagnes van producten.
Sponsoring kan enkel via welomlijnde projecten (bvb. de organisatie van een congres) waarbij heel duidelijk en schriftelijk gedefinieerd wordt wat men krijgt voor het betaalde bedrag, binnen een beperkt kader.
De vereniging kan met andere organisaties in zee gaan voor punctuele projecten (events, tentoonstelling, beurs, receptie) zolang deze samenwerking het doel, de reputatie en het karakter van de vereniging niet in het gedrang brengt.