Bij het registreren op onze website wordt onze leden gevraagd welke hulpverleningsvormen ze kennen, uitvoeren en in gespecialiseerd zijn. De lijst van deze vormen is ook de lijst van de vormen die verzekerd zijn via onze groepspolis. Wanneer een lid een vorm wil beoefenen die nog niet in deze lijst staat, wordt gevraagd om eerst een aanvraag in te dienen tot uitbreiding van de groepspolis.
Wanneer de groepspolis wordt uitgebreid, zal de lijst aangepast worden, en kunnen leden die nieuwe vormen selecteren. De toetredingscommissie zal dan nakijken of het betreffende lid de nodige getuigschriften en/of diploma's heeft ingeleverd. Na positief advies van de toetredingscommissie zal het lid ook voor deze nieuwe vormen verzekerd zijn.


Een aanvraag indienen kan door het ingevulde formulier in bijlage door te sturen naar info@naturopathica.be met als onderwerp 'aanvraag uitbreiding groepsverzekering'.