Beste, 


Kan ik bij jullie een verzekering krijgen voor mijn activiteiten als CAM hulpverlener ? 

Ik beoefen shiatsu, Ayurveda en cranio-sacraal. 


-----


Ja dat kan, je kan je kandidatuur indienen om lid te worden, en eens je aanvaard werd als lid kan je genieten van onze groepsverzekering, die in principe alle begeleidingsvormen beschreven in onze matrix dekt (voor zover men aantoont hierin bekwaam te zijn). 

Het is niet mogelijk om via ons in te schrijven op een verzekering voor specifieke begeleidingsvormen, zonder lid te worden. We zijn geen makelaar.
Echter, eens je lid bent, geniet je automatisch van onze groepsverzekering, die de meest complete verzekering is op de markt binnen onze sector.

Al onze leden zijn dus automatisch verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid voor hun beroepsactiviteiten voor alle vormen uit onze matrix waarvoor ze hebben aangetoond dat ze hierin bekwaam zijn, vanaf de ingang van hun lidmaatschap. Bij ingang van het lidmaatschap ontvangt men per e-mail een 'lidmaatschapsbevestiging'. 


Bij ingang van het lidmaatschap ontvangt men per e-mail een 'lidmaatschapsbevestiging'. Wanneer u lid wordt van de vereniging, wordt u dus niet automatisch een exemplaar van de verzekeringspolis toegestuurd. Het gaat immers om een groepspolis voor de vereniging, en niet om een individuele polis, m.a.w. de vereniging is de polis aangegaan voor al haar leden. Het zijn niet de individuele leden die een polis aangaan. Het is dus ook de vereniging die instaat voor de kwaliteit van haar leden, via de screening door de toetredingscommissie en de verplichting tot jaarlijkse bijscholing aan haar leden, waarin elk lid zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

 


Voor inzage in de algemene voorwaarden van onze groepspolis, ga naar deze link bij Baloise:

https://www.baloise.be/nl/particulieren/contact-service/algemene-voorwaarden.html

in te vullen ref.: 0096-0258V0000.04-01092004


Leden kunnen hier de bijzondere voorwaarden van onze groepspolis raadplegen.